Scholarship
Sr.No.NameQuick link
1 सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना View
2 एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना View
3 माझी सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य View
4 पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनाView
5 महाराष्ट्र शासन खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्तीView
6 डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनाView
7 अल्प संख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनाView
8 राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनाView
9शासनाच्या तसेच अन्य खाजगी शिष्यवृत्याबाबत माहितीView